Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Annuleren en retourneren

Bent u niet tevreden met onze geleverde goederen? Wij bij PURE J staan garant voor service en voorzien bijgevolg in de mogelijkheid om de aangekochte items (behalve producten uit de rubriek “Bloemen”) te retourneren.

Wanneer kan ik gebruik maken van mijn verzakingsrecht?

De wet op de handelspraktijken verschaft elke consument die online een aankoop heeft verricht de mogelijkheid om binnen de 14 kalenderdagen af te zien van zijn aangekochte goederen. De geldige uitoefening van dit recht vereist dat de consument de verkoper binnen de vooropgestelde termijn, die aanvangt vanaf de levering, informeert dat hij/ zijn wenst te verzaken aan de aankoop.

Hoe kan ik mijn artikel terugzenden?

De goederen dienen onbeschadigd en ongebruikt terug gestuurd te worden binnen de 5 kalenderdagen nadat de verkoper op de hoogte wordt gebracht van de wens om gevolg te geven aan het bij wet voorziene retourrecht. De producten dienen in hun originele verpakking terug naar te afzender te worden verzonden.

Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaande berichtgeving worden niet aanvaard. U kunt uw bestelling bij PURE J retour sturen. Dan verwittigt u ons bij e-mail dat het product niet voldoet aan uw vooropgestelde verwachtingen.

PURE J draagt geen enkele kost of verantwoordelijkheid betreffende het terugsturen van goederen door de koper.

Hoe kan ik mijn geld terug krijgen?

Zodra de terugzending door ons is ontvangen en geëvalueerd, wordt het restitutiebedrag terugbetaald. Wij verbinden ons ertoe deze som binnen de 30 dagen terug te storten. PURE J behoudt zich echter het recht om voor de teruggezonden goederen of de terugbetaling ervan te weigeren wanneer deze zich niet in hun originele verpakking bevinden of de goederen door de koper werden beschadigd.